Strona główna
Praca
Tutaj jesteś

Jakie są sposoby, aby poprawić produktywność pracy?

Praca Data publikacji - 10 października 2020 Autor - Redakcja finna.pl


Na świecie stale dąży się do poprawiania produktywności pracy. Co może wpływać na jej wydajność, komu na tym zależy, jak ją poprawić i w jakim celu?

Celem zwiększenia produktywności pracy jest wyprodukowanie więcej dóbr i usług w jak najkrótszym czasie. To szerokie pojęcie dotyczące wielu dziedzin. Na produktywność pracy mają wpływ czynniki zewnętrzne i wewnętrzne.
Na czynniki wewnętrzne ma wpływ dane przedsiębiorstwo. Na czynniki zewnętrzne wpływają obszary polityczne, globalizacja gospodarki, odbiorcy i inne. Wyróżniamy produktywność całkowitą oraz cząstkową.
Wzrost wydajności pracy przynosi korzyści również konsumentom. Duża wydajność pozwala na obniżenie cen dóbr i usług. Zwiększony popyt na wyroby lub usługi, może skutkować zwiększeniem zatrudnienia.

Zwiększenie produktywności w praktyce

W praktyce wygląda to tak, że zmniejsza się ilość pracowników i uzyskuje się wykonanie tej samej pracy poprzez wielozadaniowość. Jest to minimalizacja środków. Ciągłe zwiększanie produktywności przejawia się w poszukiwaniu ulepszeń i poprawiania systemu. Można wyliczyć tu: dopasowywanie do zmieniających się warunków ekonomicznych, stosowanie nowych technologii, ciągłe poprawianie stanu obecnego, poszerzanie świadomości. Liczy się tu dobre zarządzanie, motywacja pracowników, plan działania oraz konsekwentna realizacja założeń.
Produktywność dotyczy przedsiębiorstw, gospodarki narodowej, danego regionu oraz pojedynczego stanowiska pracy.
Większa produktywność pracy, to wzrost konkurencyjności na rynku.

Sposoby mierzenia produktywności pracy oraz formy inwestowania

Wydajność pracy ma charakter zmienny. Oblicza się ją dzieląc PKB przez liczbę przepracowanych godzin pracy. Ważnym elementem wpływającym na wydajność jest kapitał fizyczny, czyli budynki, materiały produkcyjne i maszyny. Kapitał ludzki to kadra i jej posiadana wiedza. Kluczowe znaczenie ma również inwestycja firmy w swoich pracowników. Poszerzanie ich kompetencji to inwestycja. Dodatkowo opieka medyczna kadry, zaliczana jest do wzrostu kapitału ludzkiego.
Kluczowym aspektem są różnego rodzaju technologie. Jest to zwiększanie produktywności. Jeśli pracownicy umiejętnie skorzystają z nowoczesnych systemów ułatwiających pracę, będą automatycznie działać efektywniej, co przyczyni się do zwiększenia wydajności pracy.
Międzynarodowe przedsiębiorstwa stosują narzędzie określane jako KPI. Jest to miernik wykorzystywany do kontroli menadżerskiej w celu podejmowania przez nich szybkich i właściwych decyzji.

Redakcja finna.pl

Nasz zespół doradza w wielu kwestiach zawodowych. Dzielimy się profesjonalną wiedzą z zakresu biznesu, finansów, pracy oraz wielu przydatnych obszarów wiedzy.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?