finna.pl

finna.pl – finanse, biznes, praca, rozwój osobisty

Biznes

Najczęstsze słabe strony pracownika. Jak można się ich pozbyć?

Nie ma pracowników idealnych. Każdy z nich ma swoje mniejsze lub większe wady. Nad słabymi stronami można jednak pracować. Dzięki temu realizacja codziennych obowiązków zawodowych może być jeszcze bardziej efektywna, a szansa na awans jeszcze większa!

Jakie słabe strony mają pracownicy?

Słabe strony nie są tym, czym pracownicy chwalą się przed pracodawcą. Najczęściej słabe strony pracownika widoczne są dopiero wtedy, gdy rozpoczyna on swoją pracę i popełnia mniejsze lub większe błędy.

Warto jednak pamiętać o tym, że słabe strony nie muszą oznaczać, że pracownik jest zły i nie nadaje się na dane stanowisko. Wszystko zależne jest od jego specyfiki, a także od pracy nad sobą, aby owe wady eliminować.

Wśród najczęściej spotykanych słabych stron pracowników znajdują się:
• nadmierny perfekcjonizm – dążenie do jak najlepszych efektów, często kosztem czasu,
• indywidualizm – wykonywanie obowiązków po swojemu, słabsza integracja z grupą, problemy w pracy grupowej,
• gadatliwość – częste i długie konwersacje,
• pośpiech – realizacja zadań zbyt szybko, co powoduje pojawianie się błędów,
• problemy z rozplanowaniem czas – trudności z wykonywaniem zleconych czynności terminie, robienie wszystkiego na ostatni moment,
• szybkie denerwowanie się – może przełożyć się na atmosferę w pracy, gorszą terminowość i jakość pracy,
• problemy z odbiorem krytyki – mogą powodować obniżenie własnej wartości, niechęć do pracy.

Słabe strony pracownika na rozmowie kwalifikacyjnej

Bardzo często o słabe strony pracownika pytani są kandydaci do pracy podczas rozmowy rekrutacyjnej. Warto być zatem przygotowanym na taki temat rozmowy.

Najlepiej zaprezentować wtedy realistycznie swoje wady, ale opisać je tak, że mogą być odbierane jak zalety. Przykładowo, pracownik będący indywidualistą w pracy może mieć lepsze wyniki niż w grupie, a ten, który jest perfekcjonistą, będzie realizować swoje obowiązki w nieco dłuższym czasie, ale z naciskiem na najwyższą jakość.

Jak pracować nad swoimi słabymi stronami w pracy?

Oczywiście, niektóre słabe strony pracownika mogą być poważną przeszkodą w zdobyciu wymarzonej pracy, a także w utrzymaniu się na swoim stanowisku. Zaliczają się do nich między innymi nieterminowość czy niechlujność, które mogą prowadzić nawet do zwolnienia dyscyplinarnego.

Wobec tego wtedy, gdy takie wady zauważa się u siebie, warto nad nimi pracować. Można robić to samodzielnie z pomocą różnych poradników – dostępne są one w internecie, można także zwrócić się po pomoc do specjalisty, na przykład do psychologa albo do coacha biznesowego.