finna.pl

finna.pl – finanse, biznes, praca, rozwój osobisty

Finanse

Limit transakcji gotówkowych – kiedy obowiązuje?

Niemalże każdy wie, że transakcje bezgotówkowe mają limity – np. z bankomatu nie możemy wypłacić więcej niż wynosi ustalona przez nas wcześniej górna kwota. Mniej mówi się jednak o limitach płatności gotówką, a one również istnieją i są uregulowane prawnie. Limit transakcji gotówkowych – kiedy obowiązuje?

Limit transakcji gotówkowych – ile wynosi, kiedy ma zastosowanie? Regulacje prawne

Limit transakcji gotówkowych to, od 2017 roku, 15 tysięcy złotych brutto (wcześniej było to 15 tysięcy euro, więc to istotna zmiana, o której należy pamiętać). Przekroczenie limitu spowoduje, że transakcji nie będzie można wliczyć do kosztów podatkowych przedsiębiorstwa. Dotyczy to nie tylko kwoty ponad limit (np. transakcja na 17 tysięcy złotych, więc z niej 2 tysiące złotych nie będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, a całe 17 tysięcy).

Warto pamiętać o tym, że obowiązuje również na transakcje w innej walucie, np. w euro. Obowiązuje wtedy oficjalny kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego płatność. Reguluje to artykuł 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – prawo przedsiębiorców.

Limit 15 tysięcy złotych obowiązuje w transakcjach, w których obydwie strony są przedsiębiorcami. Jeśli transakcja odbywa się między osobą fizyczną a przedsiębiorcą, limit nie będzie obowiązywał. Limit obowiązuje również, gdy jeden z przedsiębiorców jest przedsiębiorcą zagranicznym.

Limit transakcji gotówkowych – zasady

Limit transakcji gotówkowych 15 tysięcy złotych nie obowiązuje tylko na pojedyncze płatności, a na całą transakcję – nawet jeśli poszczególne płatności są mniejsze. By móc zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodu i zapłacić za niego gotówką, nie może on przekraczać limitu.

Na kompensatę, netting oraz barter nie obowiązuje limit transakcji gotówkowych. Nawet jeśli taka transakcja przekroczy 15 tysięcy złotych i zostanie opłacona gotówką, nadal będzie ją można wliczyć do kosztów podatkowych.

Konsekwencje przekroczenia limitu transakcji gotówkowych

Przedsiębiorca nie może wliczyć transakcji gotówkowej na kwotę powyżej 15 tysięcy złotych do kosztu uzyskania przychodu. Jeśli jednak to zrobi, będzie musiał zmniejszyć koszt uzyskania przychodu (by nie było w nim transakcji przekraczających limity) lub, gdy nie będzie takiej możliwości, zwiększyć przychody w miesiącu, w którym została dokonana ta płatność.

Transakcji nie można też podzielić na płatności gotówką oraz przelewem, np. zapłacić 14 900 złotych gotówką, a drugie tyle przelewem. To również będzie przekroczenie limitu. Limit stosuje się również do wszelkich płatności ratalnych czy zaliczek.