Strona główna
Praca
Tutaj jesteś

Jakie są podstawowe prawa konsumenta?

1 października 0001

Dokonując zakupu produktu, towaru bądź korzystając z jakieś usługi każdego chronią prawa konsumenta. Każdy konsument powinien te prawa znać i z nich korzystać. Jest to bowiem forma ochrony w sytuacji, kiedy konsument uzna, że został przez sprzedawcę wprowadzony w błąd. Jakie zatem zgodnie z prawem konsument ma prawa?

Prawo do ochrony zdrowia, prywatności i bezpieczeństwa

Prawo do ochrony zdrowia, prywatności i bezpieczeństwa jest na tyle istotne, że wpisane zostało wprost do Konstytucji. Zapisy te mówią, iż Państwo ma obowiązek chronić zdrowie, prywatność i bezpieczeństwo konsumentów. Oznacza to, że oferowane na rynku produkty i usługi w jakikolwiek sposób nie mogą zagrażać zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu konsumentów. Dlatego też wszyscy producenci muszą stosować się do określonego katalogu zasad i wytycznych, których celem jest zapobiegnięcie wprowadzenia na rynek produktu, który łamałby to prawo.

Odpowiedzialność producenta za produkt niebezpieczny

Podstawowe prawa konsumenta chronią zdrowie konsumentów. Oznacza to, że każdy konsument ma prawo dochodzić zadośćuczynienia w przypadku doznania szkody przez produkt niebezpieczny. Konsument ma zatem prawo na podstawie Kodeksu Cywilnego wnosić o odszkodowanie w przypadku doznania szkody w wyniku użytkowania produktu obarczonego wadami.

Prawo do ochrony przed wprowadzeniem w błąd

Producenci nie mogą wprowadzać konsumentów w błąd. Wprowadzanie konsumentów w błąd oznacza tu podejmowanie takich działań, które powodują, że konsument podejmuje decyzję o zakupie, a której by nie podjął gdyby działania te nie zostały podjęte. Wśród takich działań wymienić można rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji bądź rozpowszechnianie prawdziwych informacji, ale w taki sposób, że może to wprowadzać konsumenta w błąd.

Prawo do ochrony przed nadużyciami reklamy

W związku z tym, że konsument nie może być wprowadzany w błąd podstawowe prawa konsumenta dotyczą także reklam. Dlatego reklama nie może być sprzeczna z prawem, uchybiająca godności człowieka oraz sprzeczna z dobrymi obyczajami. Oznacza to, że nie może odwoływać się do uczuć konsumenta, czyli nie może choćby wywoływać lęku bądź wykorzystywać łatwowierność dzieci. Ponadto nie można stosować ukrytych działań reklamowych. Każda reklama zawsze musi być dokładnie oznaczona tak, aby konsument wiedział, iż ma dotyczenia z reklamą a nie np. z obiektywną wypowiedzią eksperta. Dodatkowo reklama nie może być nachalna i ingerować w strefę prywatności konsumentów.

Polisa na życie

Redakcja finna.pl

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

praca

Jesteś zainteresowany reklamą?