Strona główna
Biznes
Tutaj jesteś

Jak założyć spółdzielnie?

14 września 2020

Spółdzielnia to niezwykle dogodna forma prowadzenia działalności gospodarczej. W przeciwieństwie do innych spółek – nie jest zgrupowaniem kapitału a ludzi. Osiągnięcie przychodów nie jest bezpośrednim celem owej spółki a jedynie sposobem na realizację innych zadań, np. zapewnienie pracy innym członkom ugrupowania. Co ważne, każdemu z członków przysługuje taka sama liczba głosów, niezależnie od wielkości wniesionego wkładu.

Jak założyć spółdzielnię – ilość członków

Członkowie spółdzielni są także jej właścicielami, wybierają oni Radę Nadzorczą. Wygrywa większość głosów, każda z osób ma jeden głos.
Założycieli spółdzielni nie powinno być mniej niż dziesięciu – jeśli są to osoby fizyczne; mniej niż trzech – jeśli są to osoby prawne; mniej niż pięciu – jeśli jest to spółdzielnia produkcji rolnej czy socjalna. Natomiast, w przypadku, gdy liczba członków zmniejszy się poniżej te granice – zarząd spółdzielni ma obowiązek zgłosić do KRS rozpoczęcie likwidacji.
Jeśli chodzi o górne granice ilości członków, nie są one z reguły określone.

Statut

W pierwszej kolejności, należy zapisać statut nowo powstającej spółdzielni. Zazwyczaj ustalają go sami członkowie spółki, zgadzając się wspólnie na zawarte w nim informacje i zasady. Każdy z współwłaścicieli ma obowiązek złożenia własnoręcznego podpisu pod powstałym statutem.

Walne zgromadzenie

Podczas walnego zgromadzenie następuje wybór organów spółdzielni – rady nadzorczej oraz zarządu. Zwycięzców wyłania się za pomocą głosowania członków spółdzielni, każda z osób posiada jeden głos. Jeśli natomiast następują pewne trudności w wyborze osób decyzyjnych, przewidziane jest ustanowienie tymczasowej komisji organizacyjnej w której skład wchodzi minimum trzech członków. Komisja organizacyjna ma jednak ograniczone prawa – nie jest uprawniona do występowania przed sądem w sprawie wpisania spółdzielni do KRS.

Wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego

Zasadniczo, ostatnim krokiem podczas jej zakładania jest złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowanie spółdzielni. Taki wniosek podlega opłacie administracyjnej a jeśli wpis ten podlega ogłoszeniu – należy uiścić także opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Co najistotniejsze, o wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego może starać się jedynie wcześniej wybrany zarząd spółdzielni. Podczas wpisania jej do owego Rejestru, spółdzielnia ta staje się osobowością prawną. Tak więc nabywa ona osobowość prawna w chwili jej zarejestrowania – nie powołania.

Polisa na życie

Redakcja finna.pl

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

agencja brandingowa
Dotacje na wdrożenie innowacji
Jak zostać przedstawicielem handlowym

Jesteś zainteresowany reklamą?

Jak zostać przedstawicielem handlowym