finna.pl

finna.pl – finanse, biznes, praca, rozwój osobisty

Finanse

Ulga na start jak liczyć? Zasady

Ulga na start to zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze sześć miesięcy działania przedsiębiorstwa. Kogo dotyczy ulga na start, czy obowiązuje ona wszystkich? Jak liczyć 6 pierwszych miesięcy działalności naszej firmy? Jakie są konsekwencje ulgi na start?

Kogo dotyczy ulga na start?

Ulga na start dotyczy przedsiębiorców, którzy podejmują działalność gospodarczą pierwszy raz w życiu lub od zawieszenia ich ostatniej działalności gospodarczej minęło więcej niż 60 miesięcy.

Poza tym, jeśli chcemy uzyskać ulgę na start, dla swojego byłego pracodawcy nie można wykonywać tego, co wcześniej się dla niego wykonywało w roku poprzednim bądź bieżącym.

Ulga na start jak liczyć 6 miesięcy?

Ulga na start obowiązuje przez pierwsze sześć miesięcy kalendarzowych działania naszej firmy. Jeśli rozpoczniemy działalność pierwszego dnia miesiąca, np. 1 czerwca, ulga będzie obowiązywać od tego miesiąca, czyli, w tym wypadku, od czerwca do listopada. Jeśli naszą działalność rozpoczniemy jednak w trakcie miesiąca, np. 10 czerwca, ulga na start obowiązywać będzie od przyszłego miesiąca – w tym wypadku trwać będzie do końca grudnia.

Ulgi na start nie możemy przedłużyć, jeśli, w trakcie jej obowiązywania, zawiesimy działalność. Jeśli rozpoczniemy działalność 1 czerwca, ale po miesiącu zawiesimy ją na 2 miesiące, później, gdy już działalność wznowimy, zostanie nam 3 miesiące korzystania z ulgi na start.

Ulga na start – konsekwencje

Korzystanie z ulgi na start i zwolnienie z opłaty składek na ubezpieczenie społeczne sprawia, że nie przysługuje nam zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne (również z ubezpieczenia wypadkowego), zasiłek macierzyński ani zasiłek opiekuńczy. Można, kiedy chcemy jednak taki zasiłek otrzymać, zrezygnować z korzystania z ulgi na start. Możemy się ponownie po nią zgłosić nie wcześniej niż po upłynięciu 60 miesięcy od zawieszenia naszej działalności gospodarczej.

Ulga na start będzie mieć też wpływ na nasze świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego i z ubezpieczenia chorobowego. Świadczenia będą wtedy liczone od podstawy wymiaru składek. Preferencyjna wysokość, którą możemy zadeklarować, to 30% minimalnego wynagrodzenia (od stycznia 2020 będzie to 780 PLN, gdyż minimalne wynagrodzenie wzrosło do 2600 PLN).

Korzystając z ulgi na start, nadal obowiązuje nas ubezpieczenie zdrowotne. Musimy je płacić terminowo i w pełnej wysokości nawet wtedy, kiedy nasze przedsiębiorstwo nie działało przez cały miesiąc (np. z powodu naszego wypadku).