finna.pl

finna.pl – finanse, biznes, praca, rozwój osobisty

Finanse

Jak powinien wyglądać wzór oświadczenia w przypadku kolizji?

Każdy kierowca powinien wiedzieć, że nie wszystkie zdarzenia drogowe wymagają wezwania policji. W wielu przypadkach istnieje możliwość rozwiązania sprawy za porozumieniem stron. Należy jednak pamiętać o tym, aby stosować się do aktualnie obowiązujących przepisów. Zastanawiasz się, jak powinien wyglądać wzór oświadczenia kolizji? W tym wpisie znajdziesz wszystkie niezbędne informacje na ten temat. Dokument musi zostać sporządzony zgodnie z przyjętymi standardami, gdyż w innym przypadku będzie on niekompletny/niewłaściwy. Utrudnia to dochodzenie roszczeń.

Kiedy należy wezwać policję na miejsce zdarzenia drogowego?

Jeśli mamy do czynienia z wypadkiem drogowym, to należy bezwzględnie wezwać policję. Dotyczy to sytuacji, gdy którykolwiek z uczestników zdarzenia doznał obrażenia ciała. Należy powiadomić odpowiednie służby – w tym celu należy zadzwonić pod numer alarmowy 112. Kolizja drogowa często nie wymaga obecności mundurowych. Trzeba jednak pamiętać, że nie zawsze mamy do czynienia z osobą uczciwą. Zdarza się tak, że sprawca stłuczki próbuje uniknąć konsekwencji.

Policja dokonuje rzetelnej oraz profesjonalnej oceny sytuacji. Należy wezwać służby, jeśli sprawca nie poczuwa się do winy lub ustalenie rzeczywistego przebiegu zdarzenia jest z różnych powodów niemożliwe. Mundurowi są również niezbędni w przypadku, gdy nie mamy pewności, czy kierujący jest trzeźwy. Wezwanie policji jest również naszym obowiązkiem, gdy którakolwiek z osób biorących czynny udział w zdarzeniu drogowym, nie posiada dokumentu tożsamości, prawa jazdy, polisy OC czy dowodu rejestracyjnego. W pozostałych przypadkach funkcjonariusze przybyli na miejsce kolizji stracą wyłącznie czas. Ponadto, mogą oni nałożyć mandat karny na sprawcę zdarzenia, co generuje dodatkowe obciążenie finansowe.

Kiedy należy spisać oświadczenie kolizji?

Oświadczenie kolizji należy spisać na miejscu zdarzenia. Warto pamiętać, że nie jest to dokument uwzględniany w przypadku, gdy doszło do wypadku. Dobrze jest pobrać wzór oświadczenia kolizji i zawsze mieć go pod ręką. Nigdy nie wiadomo, kiedy dokument zostanie wykorzystany. Istotne jest, aby nie odkładać jego wypełnienia na późnień. Zarówno sprawca, jak i poszkodowany, może opuścić miejsce stłuczki po dopełnieniu niezbędnych formalności. Wszystko po to, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia próby oszustwa. Nie można wykluczyć, że sprawca po kilku godzinach zmieniłby zdanie, aby wymigać się od negatywnych konsekwencji. Oświadczenie kolizji stanowi formę zabezpieczenia interesów obu stron.

Jak sporządzić oświadczenie sprawcy kolizji?

Oświadczenie sprawcy kolizji musi zawierać kilka istotnych elementów. Podstawę stanowią oczywiście dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, numer prawa jazdy. Ważne jest także, aby wskazać marki oraz modele wszystkich pojazdów, które brały udział w zdarzeniu drogowym. Potrzebne są również ich numery rejestracyjne. Każdy uczestnik kolizji musi podać numer polisy ubezpieczeniowej OC, a także dane firmy ubezpieczeniowej.

Druga część oświadczenia zawiera szczegółowy opis przebiegu zdarzenia. Bardzo ważne jest, aby opis był nie tylko dokładny, ale również łatwy w przyswojeniu. Należy wziąć pod uwagę, że będzie on analizowany przez osoby trzecie, które nie były na miejscu. Oświadczenie o kolizji wymaga wskazania miejsca i czasu zdarzenia, a także konkretnych okoliczności. W gotowych wzorach dokumentów można znaleźć miejsce, gdzie trzeba narysować układ ulic oraz wzajemne położenie samochodów. Trzeba również oznaczyć położenie powstałych szkód w aucie. Oczywiście obraz ma charakter orientacyjny – stanowi on wsparcie dla osoby zajmującej się naszą sprawą.

Nie można zapomnieć, że w oświadczeniu o kolizji należy podać dane świadków zdarzenia. Ich zeznania mogą okazać się kluczowe podczas rozwiązywania ewentualnego sporu. Dokument jest ważny wyłącznie wtedy, gdy zawiera podpisy wszystkich uczestników kolizji oraz świadków obecnych na miejscu.

Co zrobić z oświadczeniem kolizji?

Po sporządzeniu oświadczenia kolizji należy zgłosić szkodę do firmy ubezpieczeniowej. Zwykle nie ma konieczności osobistej wizyty w siedzibie towarzystwa ubezpieczeniowego. Ważne, aby przygotować takie dokumenty, jak skan/kserokopia/oryginał dowodu rejestracyjnego pojazdu poszkodowanego, danych pojazdu sprawy, oświadczenia o sprawy kolizji, informacji o polisie ubezpieczeniowej OC sprawy, zdjęć uszkodzonego pojazdu. Ubezpieczyciel po rozpatrzeniu sprawy ustala z poszkodowanym preferowaną formę odszkodowania. Sprawa musi zostać sfinalizowana w terminie 30 dni od daty zgłoszenia szkody.